Search this website
Your basket
Ymweld â Sir Fynwy. Yn ddiogel.
Ymweld â Sir Fynwy. Yn ddiogel.

Croeso! Dewch yn ôl i Sir Fynwy

Rydym eisiau ei gwneud mor rhwydd ac mor ddiogel ag sydd modd i chi ymweld â’r lleoedd a garwch, ac i fwynhau’r tirluniau a natur yr ydych wedi gweld eu colli. I helpu cadw pawb yn ddiogel, gofynnir i chi gadw pellter cymdeithasol a dilyn canllawiau’r llywodraeth pan ymwelwch. Bu ein busnesau a’n hatyniadau yn gweithio’n galed i baratoi ar gyfer ailagor. Edrychwch am farc barcud 'We're Good to Go' y diwydiant twristiaeth a lletygarwch i gael sicrwydd fod y busnes yn dilyn canllawiau COVID-19 y llywodraeth a diwydiant, gan sicrhau fod prosesau ar waith i gynnal glanweithdra ac ymbellhau cymdeithasol.

Gofynnwn am eich amynedd gan na fydd popeth ar agor o’r diwrnod cyntaf un. Awgrymwn eich bod yn edrych ar ein tudalen Cynllunio eich Ymweliad cyn i chi ddod a gwirio fod y pethau rydych eisiau eu gweld a’u gwneud ar agor a lle mae cyfleusterau fel toiledau ar gael. Gall fod angen archebu ymlaen llaw ar gyfer llawer o leoedd. Mae llety hunan-gynwysedig i ymwelwyr ar gael ar gyfer ei archebu o’r dydd Sadwrn hwn (11 Gorffennaf) a gallwch ymweld â rhannau awyr agored llawer o’n tafarndai, bwytai a chaffes o 13 Gorffennaf.

Mae’r pandemig coronafeirws, yn ogystal â llifogydd difrifol Sir Fynwy, wedi cael effaith ddifrifol ar sectorau twristiaeth, lletygarwch, gwasanaeth a manwerthu y sir felly gofynnwn i chi gefnogi ein busnesau lleol lle bynnag y bo modd. Os bwriadwch ymweld â chanol ein trefi, edrychwch ar yr wybodaeth i siopwyr, sy’n cynnwys cwestiynau cyffredin a manylion newidiadau i gynllun canol trefi i hwyluso ymbellhau cymdeithasol. Mae’n dda gweld cynifer o farchnadoedd lleol fel y rhai yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga yn ail-agor. Maent yn cynnig dewis eang o fwyd, diod, cynnyrch a chrefftau, yn aml gan fentrau lleol. Mae manylion gwasanaethau cludfwyd a dosbarthu sydd ar gael yn lleol hefyd ar gael yma.

Gofynnir i chi beidio ymweldos ydych yn dangos unrhyw symptomau coronafeirws, neu os buoch mewn cysylltiad gydag unrhyw un sydd â’r feirws yn y 14 diwrnod diwethaf.

Dros y Bont

Cerdded

Barod Amdani

Cynllunio eich Ymweliad

Croeso i’r Haf yn Sir Fynwy

Opsiynau Dosbarthu Lleol a Chlicio a Chasglu

Cefndir Sir Fynwy Zoom / Teams

Cliciwch yma i lawrlwytho cefndir Sir Fynwy Zoom / Microsoft Teams

Sylw i fusnesau sydd wedi cefnogi eu cymunedau lleol drwy’r cyfnod cloi

The Angel

Silver Circle Distillery

Magor Brewery

Granny Brown's

Panevino

Emily Boyd Upholstery

Road House

Sir Fynwy o’r Awyr

Cysylltu â ni

Welsh Dragon