Search this website
Your basket
Cycling in Monmouthshire
Cycling in Monmouthshire

Pethau i'w gwneud yn Sir Fynwy

Does dim rhaid i chi fod yn heini i ddod yma. Ac yn bendant, does dim angen i ch i wneud cymaint i'ch gwneud i chwysu unwaith i chi gyrraedd, er bod gennym dros 1,000 milltir o lwybrau cerdded cyhoeddus! Rydym yn sicr, unwaith i chi weld ein cefn gwlad, y byddwch eisiau bod allan yn yr awyr agored.

Boed yn cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru ar eich pen eich hun, caiacio i lawr yr Afon Gwy gyda'ch teulu neu chwarae rownd o golff fel rhan o dîm, does dim prinder gweithgareddau i chi roi cynnig arnynt. Beth am roi cynnig ar badl-fyrddio - un o'r chwaraeon sy'n tyfu cyflymaf yn y DU - neu ar gyfer y rhai mwy anturus yn eich plith, beth am y cynnwrf o hedfan ar y cerrynt thermol ar hediad paragleidio i ddau ar y Blorens

Ac os yw'n bwrw glaw a'ch bod ddim eisiau gwlychu, mae digon o bethau i'w gwneud dan do. Cymerwch olwg ar un o'n hamgueddfeydd yn y Fenni, Trefynwy neu Gas-gwent i glywed hanesion y trefi hyn, neu ymwelwch â Neuadd y Sir yn Nhrefynwy, ble, yn Ystafell Llys 1 yn 1840, cafwyd tri arweinydd Gwrthryfel y Siartwyr - a oedd yn ceisio cael diwygiad gwleidyddol - yn euog o frad a'u dedfrydu i farwolaeth.

Gweithgareddau

Atyniadau

Bwyd a Diod

Cerdded

What to Do

Find perfect things to see and do in Monmouthshire with our variety of attractions, activities, food and drink establishments are more all for you to experience.

Activities

Attractions

Food and Drink

Walking

All Things to Do

Chwilio am Bethau i'w Gwneud

Property Type

 

Location

or Name

 
 

Llety yn Sir Fynwy

Welsh Dragon