Search this website
Your basket
Caldicot Castle
Caldicot Castle

Croeso i Gil-y-Coed

Mae Cil-y-Coed erioed wedi bod yn le pwysig ar gyfer trafnidiaeth. Roedd ar y ffordd Rufeinig o Gaerloyw i Gaerleon, ac yn sgil hynny fe dyfodd Venta Silurum gerllaw, y setliad dinesig mwyaf yn y Gymru Rufeinig. A'r diwrnodau hyn, dyma'r dref gyntaf mae ymwelwyr yn gweld paen maen nhw'n cyrraedd yng Nghymru dros Ail Groesfan Hafren.

Ond peidiwch â phasio trwyddo; stopiwch i gymryd golwg agosach ar y dref a'r wlad. Sicrhewch eich bod yn ymweld â Chastell Cil-y-Coed a'r Parc Gwledig. I fyny'r ffordd, beth am alw heibio gerddi cudd a grotos Dewstow neu gymryd golwg ar yr olion Rhufeinig ffantastig yng Nghaerwent.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 

Digwyddiadau yng Nghil-y-Coed a'r ardal

farOpen Art Exhibition at 7Q Gallery

Chepstow (5 miles, 8 km)

Halloween Fun at Dewstow

Chepstow (1 miles, 1 km)

Chepstow Walking Festival

Chepstow (5 miles, 8 km)

Chepstow Castle Halloween Trail

Chepstow (5 miles, 8 km)

Gruffalo Bug Hunt

Newport City (9 miles, 14 km)

Jump Racing

Chepstow (5 miles, 8 km)

Games We Used to Play - Chepstow

Chepstow (5 miles, 8 km)

Jump Racing

Chepstow (5 miles, 8 km)

Devauden Fireworks

Chepstow (6 miles, 10 km)

Dod o hyd i Gil-y-Coed

Mannau ymweld

Welsh Dragon