Welsh Dragon
English

Croeso i Drefynwy

Mae Trefynwy yn dref sy'n edrych i'r dyfodol yn ogystal â'r gorffennol. Ac mae ei raglen o ddigwyddiadau yn atyniad poblogaidd, gyda Gŵyl Trefynwy, un o wyliau cerddoriaeth rhad ac am ddim mwyaf Ewrop, a Sioe Sir Fynwy, y sioe undydd fwyaf yng Nghymru.

Wedi'i leoli yn rhan isel, dawel Dyffryn Gwy ac yn ganolbwynt am dwristiaeth ers 1780, mae Trefynwy yn adnabyddus am bont eiconig y porthdy o'r 13 ganrif. Mae ganddi orffennol enwog gyda'i gysylltiadau i Harri'r V, Sieffre o Fynwy ac, yn fwy diweddar, Queen, Simple Minds a Monmouthpedia. Yn adnabyddus am ei sector masnach annibynnol, gyda bwytai sy'n addas i bawb, mae hefyd yn lle da ar gyfer coffi mewn caffi mewn iard dawel.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yn Nhrefynwy a'r ardal

Brother Thomas

Brother Thomas, the Cellarer

Chepstow (8 miles, 13 km)

Tintern Abbey

Tintern-Angidy and Beyond

Tintern (8 miles, 13 km)

Savoy Theatre, Monmouth

Sister Act

Monmouth (0 miles, 0 km)

Savoy Theatre, Monmouth

Andy Zaltzman: Satirist for HIre

Monmouth (0 miles, 0 km)

Brother Thomas

Brother Thomas, the Cellarer

Chepstow (8 miles, 13 km)

Savoy Theatre, Monmouth

Fleetwood Bac

Monmouth (0 miles, 0 km)

Rows of Chocolates on Chocolate Making Course

Chocolate Making Workshop

Monmouth (3 miles, 4 km)

Brother Thomas

Brother Thomas, the Cellarer

Chepstow (8 miles, 13 km)

Dod o hyd i Sir Fynwy

Llefydd I Ymweld