Welsh Dragon
English

Croeso i Drefynwy

Mae Trefynwy yn dref sy'n edrych i'r dyfodol yn ogystal â'r gorffennol. Ac mae ei raglen o ddigwyddiadau yn atyniad poblogaidd, gyda Gŵyl Trefynwy, un o wyliau cerddoriaeth rhad ac am ddim mwyaf Ewrop, a Sioe Sir Fynwy, y sioe undydd fwyaf yng Nghymru.

Wedi'i leoli yn rhan isel, dawel Dyffryn Gwy ac yn ganolbwynt am dwristiaeth ers 1780, mae Trefynwy yn adnabyddus am bont eiconig y porthdy o'r 13 ganrif. Mae ganddi orffennol enwog gyda'i gysylltiadau i Harri'r V, Sieffre o Fynwy ac, yn fwy diweddar, Queen, Simple Minds a Monmouthpedia. Yn adnabyddus am ei sector masnach annibynnol, gyda bwytai sy'n addas i bawb, mae hefyd yn lle da ar gyfer coffi mewn caffi mewn iard dawel.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 

Digwyddiadau yn Nhrefynwy a'r ardal

Exercise in the Gym

NRG in Monmouth

Monmouth (0 miles, 0 km)

Old Station, Tintern

Old Station Explorer Trails

Chepstow (8 miles, 13 km)

Monmouth Nelson Museum

Monmouth Museum Explorer Trails

Monmouth (0 miles, 0 km)

The Monmouthshire Games

The Monmouthshire Games

Monmouth (0 miles, 0 km)

Brother Thomas

Brother Thomas, the Cellarer

Tintern (8 miles, 13 km)

Parva Farm Vineyard

40 Years at Parva Farm Vineyard

Chepstow (8 miles, 13 km)

Monnow Bridge

Monnow Bridge Tour

Monmouth (1 miles, 1 km)

Raglan Day

Raglan Day

Raglan (7 miles, 11 km)

Parva Farm Vineyard

40 Years at Parva Farm Vineyard

Chepstow (8 miles, 13 km)

Dod o hyd i Sir Fynwy

Llefydd I Ymweld