Welsh Dragon
English

Croeso i Drefynwy

Mae Trefynwy yn dref sy'n edrych i'r dyfodol yn ogystal â'r gorffennol. Ac mae ei raglen o ddigwyddiadau yn atyniad poblogaidd, gyda Gŵyl Trefynwy, un o wyliau cerddoriaeth rhad ac am ddim mwyaf Ewrop, a Sioe Sir Fynwy, y sioe undydd fwyaf yng Nghymru.

Wedi'i leoli yn rhan isel, dawel Dyffryn Gwy ac yn ganolbwynt am dwristiaeth ers 1780, mae Trefynwy yn adnabyddus am bont eiconig y porthdy o'r 13 ganrif. Mae ganddi orffennol enwog gyda'i gysylltiadau i Harri'r V, Sieffre o Fynwy ac, yn fwy diweddar, Queen, Simple Minds a Monmouthpedia. Yn adnabyddus am ei sector masnach annibynnol, gyda bwytai sy'n addas i bawb, mae hefyd yn lle da ar gyfer coffi mewn caffi mewn iard dawel.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 

Digwyddiadau yn Nhrefynwy a'r ardal

Clytha Park

Llanarth and Clytha Park

Abergavenny (9 miles, 14 km)

Mike Philips at The Blake Theatre this November!

An Evening with Mike Phillips

Monmouth (0 miles, 1 km)

Late Night Christmas Shopping

Late Night Christmas Shopping

Raglan (7 miles, 11 km)

Lantern parade!

Lantern Making Workshop

Tintern (8 miles, 13 km)

Tintern Welcomes Christmas

Tintern Welcomes Christmas!

Tintern (8 miles, 13 km)

St Nicholas Trellech in festive mood

Concert- Monmouth Concert Orchestra

Monmouth (5 miles, 8 km)

The Wizard of Oz - ballet on stage!

The Wizard of Oz by Ballet Theatre UK

Monmouth (0 miles, 1 km)

Forgotten VAlley Walk with minced pies and wine

Monmouth (3 miles, 4 km)

Dod o hyd i Sir Fynwy

Llefydd I Ymweld