Search this website
Your basket

Ar hyd yr Afon Wysg

Mae'r Afon Wysg yn dolennu o Aberhonddu i Gasnewydd, gan basio drwy'r Fenni, Brynbuga a Chaerllion, ac yn agos iawn at nifer o gestyll a safleoedd hanesyddol. Mae trysorau cudd ar hyd y daith megis Castell Brynbuga yng nghanol y dref, a ddisgrifir fel “…castell cudd does neb wedi'i ganfod!” a chanolfan gelf a chrefft Craft Renaissance gydag arddangosfeydd, gweithdai a chaffi hyfryd. Byddwch hefyd yn pasio drwy Stad Cleidda sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (dim ond y parcdir sy'n agored i'r cyhoedd) ac yn gweld Pen-y-fâl uwchben Y Fenni sydd hefyd dan reolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ar hyd glan yr afon, mae Taith Gerdded Dyffryn Wysg, sef taith 48 milltir i gyd sy'n eich cymryd drwy diroedd amaethyddol cyfoethog sy'n frith â ffermydd. Os dilynwch yr Afon Wysg o Gaerllion i Gasnewydd byddwch yn ymuno â Llwybr Arfordir Cymru. Yn ogystal â cherdded, mae'n lle gwych i seiclo ac mae wedi croesawu Taith Prydain a Felothon Cymru.

  

Mae'r Afon Wysg yn afon bwysig ar gyfer pysgota am eog ac am y brithyll brown gwyllt, ac mae amrywiol gyfleoedd i bysgota yno. Wrth i chi ddynesu at yr Afon Hafren, mae hanes yr Afon Wysg fel porthladd yn amlwg iawn; agorwyd y Bont Gludo yn 1906 a chafodd ei llunio i adael i longau barhau i ddocio ymhellach i fyny'r afon. Cadarnhawyd bod gan yr ardal hanes fel porthladd pan ganfuwyd Llong Casnewydd, yn ddwfn yn y llaid lle mae Theatr Glan yr Afon yn sefyll erbyn hyn.

 

Y Fenni

Dewch i ymweld â'r Fenni– blasu bwyd a cherdded

Canolfan gelf a chrefft Craft Renaissance

Craft Canolfan gelf a chrefft Craft Renaissance – arddangosfeydd, crefftwyr, caffi 

Stad Cleidda

Stad Cleidda – parc clasurol wedi'i dirlunio o'r 18fed ganrif

Brynbuga – Tref o Flodau

Dewch i ymweld â Brynbuga – tref o flodau

Llong Casnewydd

Dewch i ymweld i ganfod rhagor am Long Casnewydd

Pont Gludo Casnewydd

Gallwch groesi'r Afon Wysg ar y Bont Gludo

Llwybr Arfordir Cymru

Ymunwch â Llwybr Arfordir Cymru yng Nghasnewydd

Taith Gerdded Dyffryn Wysg – gallwch weld map rhyngweithiol o'r daith drwy glicio ar y map isod

Mannau i aros ar hyd yr Afon Wysg

Gwesty'r Angel yn Y Fenni

Gwesty'r Angel, Y Fenni gyda'i fwyty a'i ddetholiad o de sydd wedi ennill gwobrauAbergavenny 

Gwesty Glen yr Afon ym Mrynbuga

Gwyliau byr moethus yng Ngwesty Glen yr Afon

Gwesty'r Three Salmons ym Mrynbuga

Gwesty'r Three Salmons yng nghanol Brynbuga

Gwesty'r Priordy yng Nghaerllion

Gwesty'r Priordy hanesyddol yng nghanol Caerllion

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac mae'n derbyn cefnogaeth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Welsh Dragon