Search this website
Your basket

Ewch i weld castell neu ddau, neu dri…

Ers cyn cof, mae pobl wedi brwydro dros yr ardal hon – felly mae cestyll i'w cael ymhob man. Erbyn hyn maen nhw'n fannau gwych i'w harchwilio felly gadewch i'ch dychymyg grwydro'n wyllt.

Yr hynaf ohonynt yw Castell Cas-gwent, a adeiladwyd yn 1067, dim ond blwyddyn ar ôl goresgyniad y Normaniaid. Mae'n sefyll yn fawreddog ar frig y clogwyni uwch yr Afon Gwy ac mae'n lle gwych i'w archwilio. Adeiladwyd Castell Rhaglan bron i 400 o flynyddoedd wedyn ac mae'n dal i ddangos arwyddion o'i rôl ddiweddarach fel plasty yn y wlad i Iarll Caerwrangon.

Mae Llwybr y Tri Chastell yn cysylltu Castell Ynysgynwraidd, y Castell Gwyn a Chastell y Grysmwnt – a phob un wedi'u hadeiladu mewn lleoliadau strategol allweddol. Mae'r llwybr yn ymestyn am 19 milltir ac yn eich cymryd drwy dirwedd donnog sy'n drysor cudd. Cliciwch yma i lawrlwytho llwybr Taith Gerdded y Tri Chastell.

Ymhellach i'r de mae Castell Casnewydd, ar lan yr Afon Wysg. Er na allwch chi fynd i mewn i'r castell ar hyn o bryd, mae golygfa wych o'r doc dŵr o Bont Casnewydd.

  

Castell arall i ymweld ag o yw Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed. Adeiladwyd hwn yn gyntaf gan y Normaniaid a daeth yn blasty Fictoraidd sydd, erbyn hyn, yn croesawu ymwelwyr i archwilio ei hanes yn ogystal â chynnal digwyddiadau gwych bob haf – megis Gŵyl Seidr a Pherai Cymruym mis Mai, a sioe Dubs yn y Castell ym mis Gorffennaf.

 

Chepstow Castle

Chepstow Castle - dating back to 1067!

Newport Castle

Newport Castle with its impressive water dock

Caldicot Castle and Country Park

Travel through time from a medieval castle to a Victorian mansion - Caldicot Castle

 

Skenfrith Castle

A medieval fortress with central tower - Skenfrith Castle

Raglan Castle

The grandest castle built by a Welshman - Raglan Castle

Abergavenny Castle and Museum

Abergavenny Museum set in the grounds of Abergavenny Castle

White Castle

Grosmont Castle

This project has received funding via the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) and supported through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund to improve the visitor experience and create stronger destinations by working together.

Welsh Dragon