Search this website
Your basket

Castell Cil-y-Coed a'r Parc Gwledig

Ymwelwch â Chastell Cil-y-Coed yn ei leoliad hyfryd yng nghanol gerddi tawel a pharc gwledig coediog. Wedi ei sylfaenu gan y Normaniaid, fe'i datblygwyd yn nwylo brenhinol yn gadarnle yn y Canol Oesoedd a'i adfer fel cartref teulu Fictoraidd, mae gan y castell hanes rhamantaidd a lliwgar.

Mae'r castell bellach ar gau ar gyfer y gaeaf a bydd yn ailagor ar Ebrill 1 2017. Mae ein parc gwledig ar agor 365 niwrnod yr wythnos!

Mae'r Parc Gwledig ar agor trwy gydol y flwyddyn. Rhwng diwedd mis Hydref a mis Ebrill mae'r mynediad i geir a'r prif faes parcio ar gau rhwng 5.30pm a 8.00am (er bod maes parcio Heol yr Eglwys yn aros ar agor).

Yn ystod ein sesiwn agored, oriau agor y castell yw 11am i 4pm ac mae'r mynediad am ddim.

Gall y diwrnodau a/neu oriau agor amrywio ar gyfer digwyddiadau arbennig neu oherwydd digwyddiadau preifat, felly gwiriwch y rhestr o ddigwyddiadau neu ffoniwch am fanylion.

Gallwch gysylltu â ni ar 01291 420241 neu gallwch e-bostio caldicotcastle@monmouthshire.gov.uk. Sicrhewch eich bod hefyd yn ein dilyn ar Facebook a Twitter..

Gŵyl Retroactive - Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2017

Little Mix - Dydd Iau 13 Gorffennaf 2017

Noson gyda Rusty Shackle - Dydd Gwener 14 Gorffennaf 2017

Ocean Colour Scene - Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf 2017

Chwilio am Leoedd i Aros

Property Type

 

Location

or Name

 
 

Atyniadau Eraill Sir Fynwy

Welsh Dragon