Search this website
Your basket

Ewch ar y dŵr a rhowch gynnig arni

Mae dŵr yn ased pwysig iawn ac mae De-ddwyrain Cymru yn hynod o ffodus bod yma afonydd a llynnoedd hardd, camlesi hanesyddol a nentydd mynydd, yn ogystal â dŵr yfed ffres a blasus!

Os dewch chi i ymweld Dros y Bont mae ffyrdd niferus o fynd ar y dŵr. Beth am logi cwch camlas a theithio ar hyd Camlas Mynwy ac Aberhonddu? Neu archebu lle ar brofiad anturus gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu – mae digonedd o leoedd i roi cynnig ar rwyf-fyrddio neu gaiacio, ac mae nofio gwyllt yn dod yn boblogaidd iawn.

Mae eistedd gyda choffi a chacen yn gwylio'r dŵr yn ffordd wych o ymlacio – ar lan Llyn Llandegfedd mae balconi lle gallwch gael yr olygfa orau un o'r cychod hwylio, ac mae'r golygfeydd ar draws y dŵr yng Nghanolfan Gwlyptiroedd Casnewydd yn rhoi cyfle i chi weld yr adar a'r trychfilod yn mwynhau eu hamgylchedd.

  

Dŵr yw'r prif gynhwysyn mewn llawer o'r cynnyrch lleol. Beth am ymweld â bragdy Tiny Rebel Brewing Co. lle gallwch ganfod mor bwysig yw dŵr yn y broses o gynhyrchu cwrw? Gallech roi cynnig ar flasu'r cynhyrchion diweddaraf.

 

Camlas Mynwy ac Aberhonddu

Canolfan Gwlyptiroedd Casnewydd

Bragdy Tiny Rebel Brewing Co.

Dilynwch y broses fragu a blaswch y cynnyrch ym mragdy Tiny Rebel Brewing Co.

Ar Ffilm

Llyn Llandegfedd

Glanfa Goetre

Dyffryn Gwy

Cwmni llogi cychod Beacon Park Boats

Gallwch lawrlwytho canllaw am y rhan o'r gamlas sydd yn Sir Fynwy drwy glicio ar y llun isod

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac mae'n derbyn cefnogaeth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Welsh Dragon