Search this website
Your basket

Dewch i archwilio Y Fenni

Ar gyrion Bannau Brycheiniog a Chymoedd De Cymru, mae'r Fenni yn safle gwych i gerddwyr, gyda channoedd o lwybrau i'w chwilio; o daith gerdded heddychlon ar hyd yr afon i'r teulu cyfan i daith heriol i fyny mynydd Pen-y-fâl. Mae taith 22 milltir hynod o brydferth hyd yn oed rhwng Castell y Grysmwnt, Castell Ynysgynwraidd a'r Castell Gwyn.

Mae hanes cyfoethog i'r ardal hon a gallwch ei archwilio yn yr amgueddfa a'r castell, neu drwy ymweld â Glanfa Goetre ar Gamlas Mynwy ac Aberhonddu. Mae hanesion newydd i'w clywed hefyd megis stori Gwinllan White Castle.

  
Mae digwyddiadau lu yn yr ardal – o garnifalau, gwyliau celf ac ysgrifennu i Ŵyl Fwyd Y Fenni sy'n rhyngwladol enwog a gynhelir bob mis Medi. Mae llwyth o fwytai o'r safon orau, yn ogystal â chaffis ac ystafelloedd te sy'n cynnig bwyd cartref i'r bobl sydd wrthi'n dod i nabod y dref. Ac os byddwch yn penderfynu aros, mae gennym bopeth o westai o'r safon uchaf a chychod camlas moethus i feysydd gwersylla anghysbell o'r safon orau lle gallwch ymlacio a diosg y straen go iawn.

 

Gwesty'r Angel a Bwyty'r Oak Room

Amgueddfa a Chastell Y Fenni

Gwinllan White Castle

Gwin o Gymru – teithiau o amgylch y winllan a sesiynau blasu – Gwinllan White Castle

 

Treads and Trails

Teithiau cerdded neu feicio mynydd dan arweiniad Treads and Trails

Gŵyl Fwyd Y Fenni

Gŵyl Fwyd Y Fenni – 19 ac 20 Medi 2020 

Cwmni llogi cychod Beacon Park Boats

Teithio ar gwch moethus ar y gamlas – Cwmni llogi cychod Beacon Park Boats

Tŷ bynciau Fferm Middle Ninfa

Dewch i wersylla lle does dim i'w glywed ond cân yr adar! – Fferm Middle Ninfa 

Y Fenni ar ffilm

Dewch i ymweld â'r Fenni

Gŵyl Fwyd Y Fenni

Llwybr y Tri Chastell

Camlas Mynwy ac Aberhonddu

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac mae'n derbyn cefnogaeth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Welsh Dragon