Welsh Dragon
English
Abergavenny
Abergavenny

Croeso i'r Fenni

Ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae wedi ei amgylchynu gan saith mynydd - yn debyg i Rufain. Mae ei statws fel Mecca i'r sawl sy'n hoff o fwyd wedi hen sefydlu gyda gŵyl fwyd flynyddol yr hydref yn ddigwyddiad pwysig ar y calendr bwyd. Ac mae ei marchnadoedd bwyd a chrefft rheolaidd yn denu'r cynhyrchwyr bwyd artisan gorau o ledled y rhanbarth. Ymhlith ei phrif atyniadau mae ei chastell ac amgueddfa, eglwys Priordy'r Santes Fair, Ysgubor Ddegwm, neuadd y farchnad a dolydd y castell.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 

Digwyddiadau yn y Fenni a'r ardal

Exhibition

Family of Miners

Sat 1 Sep 2018 - Mon 30 Dec 2019

Usk Farmers Market

Usk Farmers Market

Sat 16 Nov 2019

Vintage and Antiques Fair

Vintage and Antiques Fair

Sun 17 Nov 2019

Clytha Park

Llanarth and Clytha Park

Sun 17 Nov 2019

Thanksgiving in The Oak Room

Thanksgiving Lunch/Dinner

Thu 28 Nov 2019

Usk Christmas Festival

Usk Christmas Festival 2019

Sat 30 Nov - Sun 1 Dec 2019

Llwyn Celyn

Llwyn Celyn Festive Open Day

Fri 6 - Mon 9 Dec 2019

Darganfod y Fenni

Mannau ymweld