Welsh Dragon
English
Abergavenny
Abergavenny

Croeso i'r Fenni

Ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae wedi ei amgylchynu gan saith mynydd - yn debyg i Rufain. Mae ei statws fel Mecca i'r sawl sy'n hoff o fwyd wedi hen sefydlu gyda gŵyl fwyd flynyddol yr hydref yn ddigwyddiad pwysig ar y calendr bwyd. Ac mae ei marchnadoedd bwyd a chrefft rheolaidd yn denu'r cynhyrchwyr bwyd artisan gorau o ledled y rhanbarth. Ymhlith ei phrif atyniadau mae ei chastell ac amgueddfa, eglwys Priordy'r Santes Fair, Ysgubor Ddegwm, neuadd y farchnad a dolydd y castell.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 

Digwyddiadau yn y Fenni a'r ardal

Children's Activity Event

Easter Holiday Activities

Tue 16 - Thu 18 Apr 2019

Going on a Bear Hunt

Going on a Bear Hunt

Thu 18 Apr 2019

Easter Trail

Easter Trail

Sat 20 - Sun 21 Apr 2019

Usk Farmers Market

Usk Farmers Market

Sat 20 Apr 2019

© Crown copyright (2017) Cadw, Welsh Government

Life in the 15th Century

Sat 20 - Mon 22 Apr 2019

Darganfod y Fenni

Mannau ymweld