Welsh Dragon
English
Abergavenny
Abergavenny

Croeso i'r Fenni

Ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae wedi ei amgylchynu gan saith mynydd - yn debyg i Rufain. Mae ei statws fel Mecca i'r sawl sy'n hoff o fwyd wedi hen sefydlu gyda gŵyl fwyd flynyddol yr hydref yn ddigwyddiad pwysig ar y calendr bwyd. Ac mae ei marchnadoedd bwyd a chrefft rheolaidd yn denu'r cynhyrchwyr bwyd artisan gorau o ledled y rhanbarth. Ymhlith ei phrif atyniadau mae ei chastell ac amgueddfa, eglwys Priordy'r Santes Fair, Ysgubor Ddegwm, neuadd y farchnad a dolydd y castell.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yn y Fenni a'r ardal

Exhibition

From Mine to Museum Exhibition

Sat 1 Sep - Sun 30 Dec 2018

Sunnyside, The Hendre

NGS Sunnyside

Sun 23 Sep 2018

Abergavenny Farmers Market

Abergavenny Farmers Market

Thu 27 Sep 2018

Guided Tour

Open Doors

Sat 29 - Sun 30 Sep 2018

Raglan Castle

Open Doors - Raglan Castle

Sat 29 - Sun 30 Sep 2018

Guided Tour

Open Doors

Sat 29 - Sun 30 Sep 2018

Usk Farmers Market

Usk Farmers Market

Sat 6 Oct 2018

Darganfod y Fenni

Mannau ymweld