Search this website
Your basket
Abergavenny
Abergavenny

Croeso i'r Fenni

Ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae wedi ei amgylchynu gan saith mynydd - yn debyg i Rufain. Mae ei statws fel Mecca i'r sawl sy'n hoff o fwyd wedi hen sefydlu gyda gŵyl fwyd flynyddol yr hydref yn ddigwyddiad pwysig ar y calendr bwyd. Ac mae ei marchnadoedd bwyd a chrefft rheolaidd yn denu'r cynhyrchwyr bwyd artisan gorau o ledled y rhanbarth. Ymhlith ei phrif atyniadau mae ei chastell ac amgueddfa, eglwys Priordy'r Santes Fair, Ysgubor Ddegwm, neuadd y farchnad a dolydd y castell.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 

Digwyddiadau yn y Fenni a'r ardal

Nant-Y-Bedd Garden Open Days

Fri 30 Jul - Sun 1 Aug 2021

The Great Gatsby

Wed 11 Aug 2021

Highfield Farm Open Day

Sun 15 Aug 2021

Green Man Festival

Thu 19 - Sun 22 Aug 2021

Wenallt Isaf Open Garden

Sun 29 Aug 2021

Abergavenny Food Festival 2021

Sat 18 - Sun 19 Sep 2021

Rare Plant Fair

Sun 19 Sep 2021

Darganfod y Fenni

Mannau ymweld

Welsh Dragon