Welsh Dragon
English
Abergavenny
Abergavenny

Croeso i'r Fenni

Ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae wedi ei amgylchynu gan saith mynydd - yn debyg i Rufain. Mae ei statws fel Mecca i'r sawl sy'n hoff o fwyd wedi hen sefydlu gyda gŵyl fwyd flynyddol yr hydref yn ddigwyddiad pwysig ar y calendr bwyd. Ac mae ei marchnadoedd bwyd a chrefft rheolaidd yn denu'r cynhyrchwyr bwyd artisan gorau o ledled y rhanbarth. Ymhlith ei phrif atyniadau mae ei chastell ac amgueddfa, eglwys Priordy'r Santes Fair, Ysgubor Ddegwm, neuadd y farchnad a dolydd y castell.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yn y Fenni a'r ardal

Sand Martins

'Creatures' Exhibition

Sat 26 May - Sun 22 Jul 2018

The Magic Lamp

The Magic Lamp

Tue 5 Jun - Sun 2 Sep 2018

Football

Cage Football

Sat 30 Jun - Sun 2 Sep 2018

Come to Usk Hub for Chalk Painting Fun!

Chalk Painting

Sat 21 Jul 2018

Usk Farmers Market

Usk Farmers Market

Sat 21 Jul 2018

© Crown copyright (2017) Cadw, Welsh Government

Life in the 15th Century

Sat 21 - Sun 22 Jul 2018

Abergavenny Farmers Market

Abergavenny Farmers Market

Thu 26 Jul 2018

The Tudors V

The Tudors V

Sat 28 - Sun 29 Jul 2018

Open Access Play Sessions

Open Access Play Sessions

Mon 30 Jul 2018

Darganfod y Fenni

Mannau ymweld