Search this website
Your basket
Caldicot Castle
Caldicot Castle

Croeso i Gil-y-Coed

Mae Cil-y-Coed erioed wedi bod yn le pwysig ar gyfer trafnidiaeth. Roedd ar y ffordd Rufeinig o Gaerloyw i Gaerleon, ac yn sgil hynny fe dyfodd Venta Silurum gerllaw, y setliad dinesig mwyaf yn y Gymru Rufeinig. A'r diwrnodau hyn, dyma'r dref gyntaf mae ymwelwyr yn gweld paen maen nhw'n cyrraedd yng Nghymru dros Ail Groesfan Hafren.

Ond peidiwch â phasio trwyddo; stopiwch i gymryd golwg agosach ar y dref a'r wlad. Sicrhewch eich bod yn ymweld â Chastell Cil-y-Coed a'r Parc Gwledig. I fyny'r ffordd, beth am alw heibio gerddi cudd a grotos Dewstow neu gymryd golwg ar yr olion Rhufeinig ffantastig yng Nghaerwent.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 

Digwyddiadau yng Nghil-y-Coed a'r ardal

CANCELLED Folk on the Lawn 2020

Tintern (8 miles, 13 km)

Family Bat Walk

Newport City (9 miles, 14 km)

Veddw Open Days

Chepstow (6 miles, 10 km)

Brother Thomas, the Cellarer

Tintern (8 miles, 13 km)

Falconry

Tintern (8 miles, 13 km)

CANCELLED - Green Gathering 2020

Chepstow (5 miles, 7 km)

Binocular and Telescope Weekend

Newport City (9 miles, 14 km)

Dod o hyd i Gil-y-Coed

Mannau ymweld

Welsh Dragon