Welsh Dragon
English
Caldicot Castle
Caldicot Castle

Croeso i Gil-y-Coed

Mae Cil-y-Coed erioed wedi bod yn le pwysig ar gyfer trafnidiaeth. Roedd ar y ffordd Rufeinig o Gaerloyw i Gaerleon, ac yn sgil hynny fe dyfodd Venta Silurum gerllaw, y setliad dinesig mwyaf yn y Gymru Rufeinig. A'r diwrnodau hyn, dyma'r dref gyntaf mae ymwelwyr yn gweld paen maen nhw'n cyrraedd yng Nghymru dros Ail Groesfan Hafren.

Ond peidiwch â phasio trwyddo; stopiwch i gymryd golwg agosach ar y dref a'r wlad. Sicrhewch eich bod yn ymweld â Chastell Cil-y-Coed a'r Parc Gwledig. I fyny'r ffordd, beth am alw heibio gerddi cudd a grotos Dewstow neu gymryd golwg ar yr olion Rhufeinig ffantastig yng Nghaerwent.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 

Digwyddiadau yng Nghil-y-Coed a'r ardal

Ken Dancer

Author Event : Ken Dancer

Usk (10 miles, 16 km)

Chepstow Festival

Chepstow Festival

Chepstow (5 miles, 8 km)

Wuthering Heights

Chepstow Festival : Wuthering Heights

Chepstow (5 miles, 8 km)

Wildlife & Nature Event

Binocular and Telescope Weekend

Newport City (9 miles, 14 km)

Usk Castle floral borders

Usk Open Gardens 2019

Usk (10 miles, 16 km)

Archery at Caldicot Castle

Have A Go Archery

Caldicot (0 miles, 1 km)

Chepstow Festival

Chepstow Festival

Chepstow (5 miles, 8 km)

Ali Baba

Chepstow Festival : Ali Baba

Chepstow (5 miles, 8 km)

Usk Castle floral borders

Usk Open Gardens 2019

Usk (10 miles, 16 km)

Dod o hyd i Gil-y-Coed

Mannau ymweld