Welsh Dragon
English
Caldicot Castle
Caldicot Castle

Croeso i Gil-y-Coed

Mae Cil-y-Coed erioed wedi bod yn le pwysig ar gyfer trafnidiaeth. Roedd ar y ffordd Rufeinig o Gaerloyw i Gaerleon, ac yn sgil hynny fe dyfodd Venta Silurum gerllaw, y setliad dinesig mwyaf yn y Gymru Rufeinig. A'r diwrnodau hyn, dyma'r dref gyntaf mae ymwelwyr yn gweld paen maen nhw'n cyrraedd yng Nghymru dros Ail Groesfan Hafren.

Ond peidiwch â phasio trwyddo; stopiwch i gymryd golwg agosach ar y dref a'r wlad. Sicrhewch eich bod yn ymweld â Chastell Cil-y-Coed a'r Parc Gwledig. I fyny'r ffordd, beth am alw heibio gerddi cudd a grotos Dewstow neu gymryd golwg ar yr olion Rhufeinig ffantastig yng Nghaerwent.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yng Nghil-y-Coed a'r ardal

Exhibition

For Better or Worse: Women at War

Newport City (9 miles, 14 km)

Football

Cage Football

Caldicot (0 miles, 1 km)

Football

Cage Football

Chepstow (5 miles, 8 km)

Cycle to Russia Challenge

NRG

Caldicot (0 miles, 1 km)

Children's Activity Event

A Roman Summer

Newport City (9 miles, 14 km)

The Monmouthshire Games

Monmouthshire Games

Caldicot (0 miles, 1 km)

The Monmouthshire Games

Monmouthshire Games

Chepstow (5 miles, 8 km)

Chepstow Castle

Castle Make and Take Day

Chepstow (5 miles, 8 km)

Open Access Play Sessions

Open Access Play Session

Chepstow (4 miles, 7 km)

Open Access Play Sessions

Open Access Play Sessions

Caldicot (3 miles, 5 km)

Dod o hyd i Gil-y-Coed

Mannau ymweld