Welsh Dragon
English
Caldicot Castle
Caldicot Castle

Croeso i Gil-y-Coed

Mae Cil-y-Coed erioed wedi bod yn le pwysig ar gyfer trafnidiaeth. Roedd ar y ffordd Rufeinig o Gaerloyw i Gaerleon, ac yn sgil hynny fe dyfodd Venta Silurum gerllaw, y setliad dinesig mwyaf yn y Gymru Rufeinig. A'r diwrnodau hyn, dyma'r dref gyntaf mae ymwelwyr yn gweld paen maen nhw'n cyrraedd yng Nghymru dros Ail Groesfan Hafren.

Ond peidiwch â phasio trwyddo; stopiwch i gymryd golwg agosach ar y dref a'r wlad. Sicrhewch eich bod yn ymweld â Chastell Cil-y-Coed a'r Parc Gwledig. I fyny'r ffordd, beth am alw heibio gerddi cudd a grotos Dewstow neu gymryd golwg ar yr olion Rhufeinig ffantastig yng Nghaerwent.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yng Nghil-y-Coed a'r ardal

FearFest

FearFest Evil at NDAC

Chepstow (7 miles, 11 km)

Phantom Thread

Friday Film Night

Tintern (9 miles, 15 km)

Spooky Halloween Trail

Spooky Halloween Trail

Chepstow (5 miles, 8 km)

Halloween

Haunted Halloween Quest

Caldicot (0 miles, 1 km)

FearFest

FearFest Evil at NDAC

Chepstow (7 miles, 11 km)

Chepstow Apple Day

Chepstow Apple Day

Chepstow (5 miles, 8 km)

Halloween at Caerleon Baths

Halloween Trails and Fake Wounds

Caerleon (9 miles, 14 km)

Wacky Wands and Weird Wildlife

Wacky Wands and Weird Wildlife

Newport City (9 miles, 14 km)

Jump Racing at Chepstow

Autumn Afternoon Racing

Chepstow (5 miles, 8 km)

Dod o hyd i Gil-y-Coed

Mannau ymweld