Welsh Dragon
English
Caldicot Castle
Caldicot Castle

Croeso i Gil-y-Coed

Mae Cil-y-Coed erioed wedi bod yn le pwysig ar gyfer trafnidiaeth. Roedd ar y ffordd Rufeinig o Gaerloyw i Gaerleon, ac yn sgil hynny fe dyfodd Venta Silurum gerllaw, y setliad dinesig mwyaf yn y Gymru Rufeinig. A'r diwrnodau hyn, dyma'r dref gyntaf mae ymwelwyr yn gweld paen maen nhw'n cyrraedd yng Nghymru dros Ail Groesfan Hafren.

Ond peidiwch â phasio trwyddo; stopiwch i gymryd golwg agosach ar y dref a'r wlad. Sicrhewch eich bod yn ymweld â Chastell Cil-y-Coed a'r Parc Gwledig. I fyny'r ffordd, beth am alw heibio gerddi cudd a grotos Dewstow neu gymryd golwg ar yr olion Rhufeinig ffantastig yng Nghaerwent.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yng Nghil-y-Coed a'r ardal

Bookmark Making

Bookmark Making with Beads

Usk (10 miles, 16 km)

Arts & Crafts Event

The Big Bird Box Build

Newport City (9 miles, 14 km)

Winter Ladies Day

Winter Ladies' Day

Chepstow (5 miles, 8 km)

St David's Day Market

St David's Day Market

Usk (10 miles, 16 km)

World Book Day

World Book Day

Usk (10 miles, 16 km)

Cheltenham Preview

Cheltenham Preview Evening

Chepstow (5 miles, 8 km)

Wildlife & Nature Event

Binocular and Telescope Demo Weekend

Newport City (9 miles, 14 km)

Usk Farmers Market

Usk Farmers Market

Usk (10 miles, 16 km)

Caerwent Church in the Snow

Charity Coffee Morning

Caldicot (1 miles, 2 km)

Mothers Day Lunch

Mothering Sunday Lunch

Chepstow (5 miles, 8 km)

Dod o hyd i Gil-y-Coed

Mannau ymweld