Search this website
Your basket

Ar eich beic

Mae hon yn ardal wych i seiclo – ffyrdd tawel a gwastad neu ffyrdd gydag elltydd serth, felodrom sy'n agored i bawb (o seiclwyr Olympaidd i ddechreuwyr), llwybrau diarffordd sy'n gadael i chi archwilio'r ardal, a beicio mynydd oddi ar y ffyrdd.

TDim ond pump felodrom sydd i'w cael yn y Deyrnas Unedig ond dydy hi ddim yn anodd cael cyfle i roi cynnig arni. Am ddim ond £35 mae sesiynau blasu am awr ar gael yn Felodrom Geraint Thomas. Os byddwch chi wrth eich bodd (ac mae'n siŵr y byddwch) yna gallwch ofyn ynglŷn â Chyngres y Trac. Mae sesiynau blasu a gwersylloedd ymarfer Ymosodiad Trac ar gael i bobl ifanc.

Os hoffech fynd allan ar y ffyrdd, beth am roi cynnig ar y Tymbl? Mae'n daith serth 10% am 6km i fyny llethr y Blorens, gerllaw'r Fenni. Mae hon yn rhan arferol o Ŵyl Seiclo'r Fenni ac mae wedi bod yn rhan o Daith Prydain.

  

Os hoffech rywbeth ychydig bach tawelach, yna ymunwch ag un o'r llwybrau beicio – mae rhwydwaith gwych o amgylch Casnewydd; gallech ymweld â Thŷ a Pharc Tredegar, Caerllion, y Bont Gludo a Chanolfan y Gwlyptiroedd ar eich beic.

 

Camlas Mynwy ac Aberhonddu – beicio

Camlas Mynwy ac Aberhonddu – cyfleoedd beicio gwych i'r teulu cyfan

 

Taclo'r Tymbl

Sialens – taith serth 10% am 6km – Y Tymbl

Llwybrau beicio o amgylch Casnewydd

Beicio o amgylch Tyndyrn

Y llwybr Trotian a Throedio o amgylch hanesion cudd Tyndyrn

Gŵyl Seiclo'r Fenni – Gohiriwyd

Yr wybodaeth ddiweddaraf am Ŵyl Seiclo'r Fenni 2020

 

Treads and Trails

Manteisiwch i'r eithaf ar eich antur feicio mynydd gydag arweinydd

 

Dewch i archwilio Casnewydd ar gefn beic

Seiclo ar Ffilm

Arweiniad i'r Felodrom ar gyfer dechreuwyr

Seiclo yn y Felodrom

Seiclo yn y Felodrom i bobl brofiadol

Rob Hayles yn taclo'r Tymbl

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac mae'n derbyn cefnogaeth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Welsh Dragon