Search this website
Your basket

Dewch i ddilyn Llwybr Arfordir Cymru

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y byd i sefydlu taith gerdded o amgylch ei ffiniau i gyd – ac mae'r rhan arfordirol yn cychwyn yng Nghas-gwent (yn wir, mae'r adran dirol yn gorffen yng Nghas-gwent gyda Llwybr Clawdd Offa).

Nid llwybr ar frig y clogwyn dros ogofâu cudd yw rhan gyntaf Llwybr Arfordir Cymru, yn hytrach mae'n llwybr ar hyd strwythur amddiffynnol a adeiladwyd yn gyntaf gan y Rhufeiniaid i greu tir amaethyddol gwastad a choeth. Wrth i chi gerdded y rhan hon gallwch ymweld â chymunedau ffermio heddychlon, canfod hen hen dechnegau pysgota a gweld detholiad amrywiol o fflora a ffawna, yn enwedig yng Nghanolfan Gwlyptiroedd Casnewydd. Wrth i chi ddynesu at Gasnewydd, bydd yr amaethyddiaeth yn troi'n ddiwydiant, ac uchafbwynt hyn yw Pont Gludo Casnewydd sy'n rhan o'r llwybr – naill ai drwy siglo ar ei hyd yn y gondola neu drwy ddringo'r 270 o stepiau i groesi yn yr uchelfannau.

  

Wrth i chi barhau yn eich blaenau byddwch yn mynd trwy dir y teulu Morgan, oedd yn byw yn Nhŷ a Pharc Tredegar, gan basio Goleudy Gorllewin Wysg sy'n westy hyfryd erbyn hyn.

 

 

Llwybr Arfordir Cymru

Dewch i gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru yn 2020

Canolfan Gwlyptiroedd Casnewydd

Cewch ganfod natur yng Nghanolfan Gwlyptiroedd Casnewydd

 

Pysgotwyr rhwydi gafl Black Rock

Pysgotwyr rhwydi gafl Black Rock yn cadw eu traddodiad yn fyw

Pont Gludo Casnewydd

Meiddiwch ddringo dros Bont Gludo Casnewydd

Goleudy Gorllewin Wysg

Lle hyfryd i aros ar y Llwybr Arfordir – Goleudy Gorllewin Wysg  

Blog am gerdded y Llwybr Arfordir

Dewch i ymuno â Charles Hawes wrth iddo gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru gan gychwyn yng Nghas-gwent

Teithiau cerdded cylchog o amgylch y Llwybr Arfordir

1. Black Rock

Cliciwch ar y llun i agor PDF

2. Gwersyll Bwlwarcau a Chas-gwent

Cliciwch ar y llun i agor PDF

3. Matharn a St Pierre

Cliciwch ar y llun i agor PDF

4. Matharn a Thŷ Wyelands

Cliciwch ar y llun i agor PDF

Fideos

Pysgotwyr rhwydi gafl ger Black Rock

Fforio ar Lwybr Arfordir Cymru

Gweld yr Arfordir o'r Awyr

Pont Gludo Casnewydd

Eich Lluniau

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac mae'n derbyn cefnogaeth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Welsh Dragon