Search this website
Your basket

Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr am ddim i ennill print canfas o Frynbuga a waith Amanda Shufflebotham yn Sioe Brynbuga. Caiff enw'r enillydd ei dynnu ar 4pm ar ddiwrnod y sioe.

Ni fyddwn yn eich llethu gyda chylchlythyrau os ydych yn cofrestru - ni fyddwch yn derbyn mwy nag un bob tri mis a gallwch dynnu eich enw o'r rhestr bostio ar unrhyw amser. Mae cylchlythyr Ymweld â Sir Fynwy yn cynnwys argymhellion ar beth i'w weld a'i wneud yn yr ardal.

Mae'r wobr fel y'i cynigir, nid oes dewis arian yn lle ac ni fedrir trosglwyddo'r wobr. Mae Cyngor Sir Fynwy yn cadw'r hawl i newid y wobr am un arall o werth cyfartal. Bydd yr enillydd yn derbyn print canfas dyluniad Amanda Shufflebotham ar ddiwrnod y sioe. Bydd angen casglu'r wobr o stondin Ymweld â Sir Fynwy o fewn pabell Sir Fynwy cyn diwedd y sioe neu o Ganolfan Croeso Cas-gwent ar ddyddiad diweddarach.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd i ganfod sut mae Ymweld â Sir Fynwy yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.

Please complete your details below
* required information
Privacy Policy
Please confirm you wish to signup:*

Welsh Dragon