Search this website
Your basket

Dewch i archwilio Caerllion Rufeinig

Roedd y Rhufeiniaid yn deall sut i ddewis lleoliad – ac aethent ati i adeiladu Lleng-gaer yng Nghaerllion (Isca i'r Rhufeiniaid) ar groesfan bwysig ar yr Afon Wysg. Roedd y Legio II Augusta wedi'i seilio yma o 75 i 300AD.

Rhaid i ymweliad â Chaerllion gynnwys yr Amgueddfa Lleng, y Baddonau Rhufeinig, y Barics a'r Amffitheatr, a fydd, gyda'i gilydd, yn helpu i roi darlun i chi o'r bywyd y byddai milwr Rhufeinig neu un o ddilynwyr y gwersyll wedi'i gael yma.

Ond, mae gan Gaerllion orffennol llawer dyfnach i'w archwilio, gyda chastell, Gwesty'r Priordy yng nghanol y pentref sy'n dyddio yn ôl i'r 12fed ganrif, a chysylltiadau â'r chwedlau Arthuraidd. Mae siopau gwych yma a mannau da i gymryd hoe a mwynhau awyrgylch y gymuned hynafol hon.

    

Gyda llaw, os ydych chi eisiau gweld y muriau Rhufeinig gorau yn y Deyrnas Unedig (yn ôl tywyswyr teithiau Mur Hadrian), galwch yn nhref farchnad Rufeinig Caerwent, a sefydlwyd oddeutu'r flwyddyn 75 OC, sy'n lle gwych arall i archwilio'r ffordd yr oedd y Rhufeiniaid yn byw.

 

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gemau a cherrig beddau yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Cynllunio eich ymweliad â'r Baddonau Rhufeinig

Amffitheatr Caerllion

Dewch i archwilio ein Hamffitheatr Rufeinig

Tref Rufeinig Caerwent

Y muriau Rhufeinig gorau yn y DU – Caerwent

Yr ap ffôn clyfar i ddarganfod Caerllion

Digi Dig 1926 – Llwybr Darganfod Rhufeinig gydag ap ffôn clyfar

Cooper's Vintage


Mae celf a rhoddion unigryw ar gael yn siop Cooper's Vintage

Dod â Chaerllion yn fyw

Caer Rufeinig hynafol Caerllion

Time Team yng Nghaerllion

Ymweliad â Chaerllion

Time Team yng Nghaerwent

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac mae'n derbyn cefnogaeth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Welsh Dragon