Search this website
Your basket

Cynadleddau a Chyfarfodydd

Mae Sir Fynwy yn lle da ar gyfer mwy na gweithgareddau hamdden. Mae hefyd yn ardderchog ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd. Mae ganddi gysylltiadau da i leoliadau eraill ar y ffordd neu'r rheilffordd ac mae tri maes awyr o fewn pellter teithio hawdd. Mae Llundain dwy awr i ffwrdd ar hyd yr M4, Birmingham ychydig dros awr i ffwrdd ac mae Caerdydd a Bryste mwy neu lai ar stepen y drws.

Mae'r amgylchedd naturiol yn addas ar gyfer gweithgareddau datrys problemau ac adeiladau tîm. Mae'r rhwydwaith da o westai yn darparu detholiad o leoliadau o dai gwledig diarffordd i ganolfannau lletygarwch a mannau bach ychydig yn wahanol, gyda phob un yn agos at brif lwybrau trafnidiaeth.

Heb anghofio am y cyfleusterau yng Nghyrchfan Celtic Manor, sydd wedi ennill sawl gwobr, gan gynnwys canolfan gynadledda a neuadd arddangos 1200 metr sgwâr. Fel arall, os ydych chi'n edrych am leoliad bach o ansawdd uchel ar gyfer cyfarfodydd cyfrinachol, gallwn ddarparu hynny hefyd.

Gall ein gwasanaeth cynadledda a chyfarfodydd ddarparu gwybodaeth fanwl ar yr holl leoliadau ar draws yr ardal. Ffoniwch 01633 23366 neu e-bostiwch tourism.conferences@newport.gov.uk Gall hefyd ddarparu teithiau ymgyfarwyddo, gwasanaethau cefnogaeth a rhaglenni o weithgareddau cymdeithasol. Yn gryno, popeth sydd ei angen arnoch er mwyn sicrhau bod cynadleddau a chyfarfodydd yn Sir Fynwy yn rhedeg yn llyfn ac yn effeithiol.

Cynadleddau mewn Gwestai

Lleoliadau gwahanol

Gweithgareddau Adeiladu Tîm

Mannau i fwyta ac yfed

Chwilio am Leoliadau Cynadleddau

 
 
 

Gweithgareddau Adeiladu Tîm Dan Sylw

Llety yn Sir Fynwy

Welsh Dragon