Welsh Dragon
English

Croeso i Drefynwy

Mae Trefynwy yn dref sy'n edrych i'r dyfodol yn ogystal â'r gorffennol. Ac mae ei raglen o ddigwyddiadau yn atyniad poblogaidd, gyda Gŵyl Trefynwy, un o wyliau cerddoriaeth rhad ac am ddim mwyaf Ewrop, a Sioe Sir Fynwy, y sioe undydd fwyaf yng Nghymru.

Wedi'i leoli yn rhan isel, dawel Dyffryn Gwy ac yn ganolbwynt am dwristiaeth ers 1780, mae Trefynwy yn adnabyddus am bont eiconig y porthdy o'r 13 ganrif. Mae ganddi orffennol enwog gyda'i gysylltiadau i Harri'r V, Sieffre o Fynwy ac, yn fwy diweddar, Queen, Simple Minds a Monmouthpedia. Yn adnabyddus am ei sector masnach annibynnol, gyda bwytai sy'n addas i bawb, mae hefyd yn lle da ar gyfer coffi mewn caffi mewn iard dawel.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yn Nhrefynwy a'r ardal

Brother Thomas

Brother Thomas, the Cellarer

Chepstow (8 miles, 13 km)

Devil's Pulpit view

Monks Trail and Devil's Pulpit

Chepstow (8 miles, 13 km)

Brother Thomas

Brother Thomas, the Cellarer

Chepstow (8 miles, 13 km)

Tintern Abbey

Tintern-Angidy and Beyond

Tintern (8 miles, 13 km)

Brother Thomas

Brother Thomas, the Cellarer

Chepstow (8 miles, 13 km)

Brother Thomas

Brother Thomas, the Cellarer

Chepstow (8 miles, 13 km)

River Festival Finale

Wye Valley River Festival

Monmouth (0 miles, 0 km)

Dod o hyd i Sir Fynwy

Llefydd I Ymweld