Search this website
Your basket

Gŵyl Afon Dyffryn Gwy 2020 - Mynd Rhithwir

Bydd Gŵyl Afon Dyffryn Gwy 2020 yn wahanol. Bydd yn pot-pourri rhithwir o gelf, cerddoriaeth a pherfformio gyda nifer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan. Bydd yn rhedeg rhwng 21 - 27 Medi; cadwch lygaid ar agor ar gyfer y rhaglen a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Yn y cyfamser peidiwch ag anghofio y gallwch chi fynd allan i fwynhau Dyffryn Gwy o hyd; nid yw'r pellter cymdeithasol yn eich atal rhag mynd am dro yn yr heulwen (neu'r glaw), reidio'ch beic neu fynd ar y dŵr mewn caiac neu ganŵ.

  

Mae Gilpin 2020 yn dathlu'r ffaith ei bod hi'n 250 o flynyddoedd ers cychwyn Taith Dyffryn Gwy yn ôl William Gilpin, oedd yn nodi cychwyniad twristiaeth yn y Deyrnas Unedig. Bydd cyfleoedd i ail-fyw taith yr afon, ac efallai wneud ychydig o beintio darluniau, yn union fel y twristiaid cynnar hynny! Beth am gymryd cip ar ein canllaw cyffrous – toreth o syniadau am archwilio Dyffryn Gwy yn 2020!

 

Gŵyl Afon Dyffryn Gwy

Neuadd y Sir yn Nhrefynwy

Adeilad mawreddog Neuadd y Sir yng nghanol Trefynwy

Abaty Tyndyrn

Adfeilion rhamantaidd Abaty Tyndyrn

Gilpin 2020

Dewch i ganfod sut y cychwynnodd twristiaeth yn y DU: Gilpin 2020

Mannau i Aros

Gwersylla moethus – Hidden Valley Yurts

www.hiddenvalleyyurts.co.uk – gwelwch beth sydd ar gael

Monmouthshire Cottages

Gallwch ganfod rhagor am hafotai Monmouthshire Cottages

Maes gwersylla moethus The Chicken Shed

Dewch i fwynhau gwersylla moethus yn The Chicken Shed

Highlands Holidays yn Nhrefynwy

Highlands Holidays yn Nhrefynwy – gwyliau heddychlon

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac mae'n derbyn cefnogaeth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Welsh Dragon