Welsh Dragon
English
Abergavenny
Abergavenny

Croeso i'r Fenni

Ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae wedi ei amgylchynu gan saith mynydd - yn debyg i Rufain. Mae ei statws fel Mecca i'r sawl sy'n hoff o fwyd wedi hen sefydlu gyda gŵyl fwyd flynyddol yr hydref yn ddigwyddiad pwysig ar y calendr bwyd. Ac mae ei marchnadoedd bwyd a chrefft rheolaidd yn denu'r cynhyrchwyr bwyd artisan gorau o ledled y rhanbarth. Ymhlith ei phrif atyniadau mae ei chastell ac amgueddfa, eglwys Priordy'r Santes Fair, Ysgubor Ddegwm, neuadd y farchnad a dolydd y castell.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yn y Fenni a'r ardal

Abergavenny Farmers Market

Abergavenny Farmers Market

Thu 22 Mar 2018

Spring Flowers

Llanover Garden Open Day

Sun 25 Mar 2018

Llandegfedd Reservoir

Easter Multi Activity Days (8 -16 Yrs)

Mon 26 Mar - Fri 13 Apr 2018

Easter Trail

Easter Trail

Fri 30 Mar - Sun 1 Apr 2018

Fantastic Views

Champagne Hot Air Balloon Flights

Sat 31 Mar - Sun 1 Apr 2018

Easter Fun at Usk Hub

Easter Fun at Usk Hub

Sat 31 Mar - Sat 14 Apr 2018

Easter Opening Weekend

Easter Opening Weekend

Sat 31 Mar 2018

© Crown copyright (2017) Cadw, Welsh Government

Easter Fun and Foolery!

Sat 31 Mar - Tue 3 Apr 2018

Children's Activity Event

Easter Trail

Sun 1 - Mon 2 Apr 2018

Darganfod y Fenni

Mannau ymweld