Welsh Dragon
English
Abergavenny
Abergavenny

Croeso i'r Fenni

Ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae wedi ei amgylchynu gan saith mynydd - yn debyg i Rufain. Mae ei statws fel Mecca i'r sawl sy'n hoff o fwyd wedi hen sefydlu gyda gŵyl fwyd flynyddol yr hydref yn ddigwyddiad pwysig ar y calendr bwyd. Ac mae ei marchnadoedd bwyd a chrefft rheolaidd yn denu'r cynhyrchwyr bwyd artisan gorau o ledled y rhanbarth. Ymhlith ei phrif atyniadau mae ei chastell ac amgueddfa, eglwys Priordy'r Santes Fair, Ysgubor Ddegwm, neuadd y farchnad a dolydd y castell.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yn y Fenni a'r ardal

Crickhowell Walking Festival

Crickhowell Walking Festival

Sat 24 Feb - Sun 4 Mar 2018

St David's Day Market

St David's Day Market

Thu 1 Mar 2018

Usk Farmers Market

Usk Farmers Market

Sat 3 Mar 2018

Chainbridge

Usk To Chainbridge

Sun 18 Mar 2018

Abergavenny Farmers Market

Abergavenny Farmers Market

Thu 22 Mar 2018

Green Man Festival

Green Man Festival

Thu 16 - Sun 19 Aug 2018

Darganfod y Fenni

Mannau ymweld