Welsh Dragon
English
Abergavenny
Abergavenny

Croeso i'r Fenni

Ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae wedi ei amgylchynu gan saith mynydd - yn debyg i Rufain. Mae ei statws fel Mecca i'r sawl sy'n hoff o fwyd wedi hen sefydlu gyda gŵyl fwyd flynyddol yr hydref yn ddigwyddiad pwysig ar y calendr bwyd. Ac mae ei marchnadoedd bwyd a chrefft rheolaidd yn denu'r cynhyrchwyr bwyd artisan gorau o ledled y rhanbarth. Ymhlith ei phrif atyniadau mae ei chastell ac amgueddfa, eglwys Priordy'r Santes Fair, Ysgubor Ddegwm, neuadd y farchnad a dolydd y castell.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yn y Fenni a'r ardal

Sand Martins

'Creatures' Exhibition

Sat 26 May - Sun 22 Jul 2018

The Magic Lamp

The Magic Lamp

Tue 5 Jun - Sun 2 Sep 2018

Oliver!

Oliver!

Wed 20 - Sat 23 Jun 2018

Usk Open Gardens

Usk Open Gardens 2018 June 23rd and 24th

Sat 23 - Sun 24 Jun 2018

Cycle to Russia Challenge

NRG

Mon 25 Jun 2018

Abergavenny Farmers Market

Abergavenny Farmers Market

Thu 28 Jun 2018

A Midsummer Night's Dream

A Midsummer Night's Dream

Thu 28 Jun - Sun 1 Jul 2018

Abergavenny Arts Festival

Abergavenny Arts Festival

Fri 29 Jun - Sun 1 Jul 2018

Raglan Castle

An Evening with Nell Gwynne

Fri 29 Jun 2018

Darganfod y Fenni

Mannau ymweld