Welsh Dragon
English
Abergavenny
Abergavenny

Croeso i'r Fenni

Ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae wedi ei amgylchynu gan saith mynydd - yn debyg i Rufain. Mae ei statws fel Mecca i'r sawl sy'n hoff o fwyd wedi hen sefydlu gyda gŵyl fwyd flynyddol yr hydref yn ddigwyddiad pwysig ar y calendr bwyd. Ac mae ei marchnadoedd bwyd a chrefft rheolaidd yn denu'r cynhyrchwyr bwyd artisan gorau o ledled y rhanbarth. Ymhlith ei phrif atyniadau mae ei chastell ac amgueddfa, eglwys Priordy'r Santes Fair, Ysgubor Ddegwm, neuadd y farchnad a dolydd y castell.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yn y Fenni a'r ardal

Abergavenny Farmers Market

Abergavenny Farmers Market

Thu 26 Oct 2017

© Crown copyright (2017) Cadw, Welsh Government

Halloween Weekend

Sat 28 - Sun 29 Oct 2017

Children's Activity Event

Spooky Halloween Day

Sat 28 - Sun 29 Oct 2017

Children's Activity Event

Spooky Halloween Trail

Sat 28 - Tue 31 Oct 2017

Julian Costello

Julian Costello Quartet

Sun 29 Oct 2017

Usk Farmers Market

Usk Farmers Market

Sat 4 Nov 2017

Crickhowell Walking Festival

Crickhowell Walking Festival

Sat 24 Feb - Sun 4 Mar 2018

Darganfod y Fenni

Mannau ymweld