Welsh Dragon
English
Caldicot Castle
Caldicot Castle

Croeso i Gil-y-Coed

Mae Cil-y-Coed erioed wedi bod yn le pwysig ar gyfer trafnidiaeth. Roedd ar y ffordd Rufeinig o Gaerloyw i Gaerleon, ac yn sgil hynny fe dyfodd Venta Silurum gerllaw, y setliad dinesig mwyaf yn y Gymru Rufeinig. A'r diwrnodau hyn, dyma'r dref gyntaf mae ymwelwyr yn gweld paen maen nhw'n cyrraedd yng Nghymru dros Ail Groesfan Hafren.

Ond peidiwch â phasio trwyddo; stopiwch i gymryd golwg agosach ar y dref a'r wlad. Sicrhewch eich bod yn ymweld â Chastell Cil-y-Coed a'r Parc Gwledig. I fyny'r ffordd, beth am alw heibio gerddi cudd a grotos Dewstow neu gymryd golwg ar yr olion Rhufeinig ffantastig yng Nghaerwent.

Chwilio am Leoedd i Aros

 
 
 

Digwyddiadau yng Nghil-y-Coed a'r ardal

Dewstow Halloween

Halloween Fun at Dewstow Gardens

Chepstow (1 miles, 1 km)

FearFest-Evil

FearFest-Evil Live Horror Experience

Chepstow (7 miles, 11 km)

parkrun

Caldicot parkrun

Caldicot (1 miles, 2 km)

Halloween at Chepstow Racecourse

Chepstow Halloween Fireworks

Chepstow (5 miles, 8 km)

Spooky Halloween Trail

Spooky Halloween Trail

Chepstow (5 miles, 8 km)

Children's Activity

October Half Term

Newport City (9 miles, 14 km)

Wetland Wands and Weird Wildlife

Wetland Wands and Weird Wildlife

Newport City (9 miles, 14 km)

Jump racing at Chepstow

Autumn Jump Racing

Chepstow (5 miles, 8 km)

Halloween

Halloween

Caldicot (0 miles, 1 km)

Halloween at the Old Station

Halloween Spooky Walk

Chepstow (8 miles, 13 km)

Dod o hyd i Gil-y-Coed

Mannau ymweld